PPPD-561|京香julia作品PPPD-561|性欲が凄すぎてサーク

PPPD-561|京香julia作品PPPD-561|性欲が凄すぎてサーク

岁在甲寅,客居大名之金滩镇。今试译《内经》之文以明之。

 盖此证病剧之时,周身冰冷,回血管之血液凝滞不行。故人一身之血,皆经过于心肺。

煎汤甫成,此时病患呼吸俱微,自觉气息不续,急将药饮下,气息遂能接续。夫人口中之肌肉,犹肠中之肌肉也。

正与时珍之说相似。诊其脉甚和平,询其心中不觉凉热。

一日大便滑泻数次,头面汗出如洗,精神颓愦,昏昏似睡。而其脉象之微细迟弱,与胸中之短气,实与寒饮结胸相似。

并治一切虚劳诸证者,诚以脾胃健壮,饮食增多,自能运化精微以培养气血也。用三棱、莪术以消瘀血,而即用丹参以化瘀血之渣滓。

Leave a Reply